Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Med denna policy vill vi ge information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt hur du kan gå till väga om du vill framföra synpunkter eller klagomål till oss.

1. PERSONUPPGIFTSANSVAR

Stockholm Academy är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. För kontakt med personuppgiftsansvarig maila till info@stockholmacademy.se och ange ditt ärende. 

2. HUR ANVÄNDS PERSONUPPGIFTERNA?

Vid anmälan till Stockholm Academys utbildningar, föreläsningar och evenemang

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en anmälan till en av våra utbildningar eller aktiviteter görs. De uppgifter du anger i samband med anmälan på Stockholm Academys webbplats eller direkt till en representant för Stockholm Academy kommer att behandlas av Stockholm Academy för att administrera aktiviteten/utbildningen genom att t.ex. skicka bekräftelser och påminnelser innan aktiviteten/ utbildningen startar och för att kunna följa upp hur du efteråt upplevde dess genomförande. Förekommande fakturaunderlag sparas enligt gällande bokföringsregler.

Om du deltagit i en utbildning, kommer informationen om vilken utbildning som avses, när du gick utbildningen samt om du är certifierad att finnas kvar till dess du meddelar oss att du önskar att denna information ska raderas. Detta för att tillvarata dina intressen och kunna säkerställa att vi kan verifiera dina inhämtade kunskaper och eventuella certifiering.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för att ta fram statistik i syfte att förbättra kund- och medlemsupplevelsen samt kan användas för marknadsföreningsändamål. Naturligtvis kan du när som helst meddela oss att du inte längre önskar denna form av kommunikation.

Fotografier som tas på plats för aktiviteten/utbildningen kan komma att användas för marknadsföringsändamål och/eller användas på Stockholm Academys webbplats. Om du inte önskar delta på bild för dessa ändamål, meddela eventets ansvariga på plats, så säkerställer denna person att fotografen ej inkluderar dig på några bilder som används för dessa ändamål.

Stockholm Academy kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter i de särskilda fall när en aktivitet genomförs i gemensam regi tillsammans med en eller flera andra aktörer. I samband med att du anmäler dig till en sådan aktivitet kommer detta att anges. För övriga aktiviteter och utbildningar gäller att dina kontaktuppgifter inte lämnas vidare till annan part.

3.       RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION

Om du vill veta mer mer om Stockholm Academys behandling av dina personuppgifter, kan du skicka begäran via mail till oss på info@stockholmacademy.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig och att få dina uppgifter rättade.

Följs oss